Hem

Tumba Gymnasium

Design & Produktutveckling

Programbeskrivning Många öppna dörrar

Teknikprogrammet med inriktning Design- och produktutveckling är ett högskoleförberedande program som förbereder dig för vidare studier på t.ex. Konstfack och KTH. I framtiden kan du få jobb inom bland annat produktutveckling, reklam, förpackningsdesign, inredningsdesign och mycket mer.

Teknikkunskaper kombinerade med färdigheter inom design och produktutveckling gör dig till en attraktiv och kreativ person på arbetsmarknaden, som kan erbjuda tekniska lösningar på människors problem och behov.

Våra elever påverkar och syns

Eleverna får goda resurser för att skapa spännande produkter och har bland annat vunnit en nationell tävling och blivit omskrivna i media vid ett flertal tillfällen. I vår välutrustad designstudio finns de flesta verktyg och material som kan tänkas behöva i ditt arbete. Så det är bara fantasin som sätter gränserna!

Så arbetar vi

Du lär dig utveckla en idé till färdig produkt och möter alla steg där emellan.

I årskurs ett får du breda kunskaper kring teknik, hur vi påverkar den och även påverkas av den. Dessa kunskaper bygger du senare vidare på under årskurs två och tre och blir allt mer självständig i ditt arbete. Ett typiskt arbete med en produkt kan se ut på följande sätt:

1. Du har en idé du vill förverkliga eller får ett uppdrag som du ska lösa.

2. Du skissar, utifrån kända metoder, fram en lämplig lösning på den idén. Du kan även få fram snygga bilder och ritningar i Iron CAD, som är vårt 3D program.

3. Dags för arbete i designstudion. Här får du utifrån lämpliga material och arbetsmetoder ta fram en prototyp eller färdig produkt.

Vi pratar om patent, vilket skydd som passar din produkt bäst och arbetar med marknadsföring för att på bästa sätt nå ut med informationen till den tänka målgruppen.

Lärarna är hela tiden med och vägleder, hjälper och stödjer dig i dina val och ditt arbete.

Under din skoltid på teknik får du varvar teori med praktiskt arbete för att få djupare kunskaper och en roligare vardag.

 

Framtiden

Många av våra elever fortsätter vidare till högskola och universitet efter sin tid hos oss. Vissa har till och med fått jobb direkt efter studenten och väljer att vid sina om sin högskoleutbildning arbeta med bland annat 3D- och förpackningsdesign.

I vår designstudio kan du arbeta med dina antagningsprover till de utbildningar du vill söka efter gymnasiet.

Hos oss har du möjlighet att tränas inför den framtid som kommer att möta dig och du får utveckla de färdigheter och kunskaper du behöver.

Kursplan

Hos oss är det ett högt tempo som gäller, med resultatet av att du har fina meriter när du tar studenten och har många attraktiva utbildningar att välja mellan på din fortsatta väg.

Gymnasiegemensamma ämnen 1100
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1a50
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1100
Matematik 2100
Matematik 3100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska/Svenska som andraspråk 1100
Svenska/Svenska som andraspråk 2100
Svenska/Svenska som andraspråk 3100
programgemensamma ämnen 400
Fysik 1150
Kemi 1100
Teknik 1150
Inriktning Design och produktutveckling 300
Bild och form a50
CAD 150
Design 1100
Konstruktion 1100
Programfördjupningar 400
Arkitektur rum100
Fysik 2100
Digitalt skapande100
Matematik 4100
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Totalt
Antal poäng2500

Filmen om TE