Hem

Tumba Gymnasium

Samhällsvetenskap

Bryr du dig om vad som händer i världen? Vill du ta makten över ditt eget liv och påverka samhället? Vill du vara med och forma din egen framtid? Då är samhällsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap (Sam-Sam) något för dig.

Här får du lära dig ...

... hur samspelet mellan individ och samhälle fungerar - nationellt och internationellt. Du lär dig att vara källkritisk och får utveckla din förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift, framförallt på svenska och engelska.

Du lär dig ett kritiskt förhållningssätt - att inte tro på allt som sägs och skrivs. Du kommer också att få träna dig i ett vetenskapligt arbetssätt genom att använda samhällsvetenskapliga teorier och metoder i dina arbeten. Det gör dig väl förberedd för studier på högskolenivå.

Vårt mål

Vårt mål är att du ska kunna förstå hur det svenska samhället fungerar, men även hur du kan påverka det. Fler och fler frågor blir internationella och bara genom ökad kunskap kan vi gripa in och förbättra världen. Den kunskapen ger vi dig.

Profilkurser på Sam-Sam

Samhällskunskap 3
Geografi 2
Historia 2
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Timplan

Inriktning samhällsvetenskap

Gemensamma ämnen 1150
Övrigt 300
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Karaktärsämnen 300
Filosofi 150
Moderna språk200
Psykologi 150
Inriktning Samhällsvetenskap 450
Geografi 1100
Historia 2100
Samhällskunskap 2100
Samhällskunskap 3100
Religionskunskap 250
Programfördjupningar 300
Geografi 2100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering100
Totalt
Antal poäng2500