Hem

Tumba Gymnasium

Beteendevetenskap

På vilket sätt är vi individualister eller beroende av gruppidentitet? Beter man sig olika om man är fattig eller rik? Påverkar olika hög utbildning en människas värderingar? På Sam-Beteende får du kunskaper som är till stor nytta inom alla yrken där man på olika sätt kommer i kontakt med människor, till exempel polis, psykolog, lärare eller kriminolog. På Sam-Beteende har vi två olika varianter som du kan välja emellan: Sam Beteende, samt Samt beteende - europiska studier.

Inriktning beteendevetenskap (SABE), arbetssätt, ledarskap

På det samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap (SABE) får du utveckla din förmåga att se helheter, att analysera och utvärdera. Vi arbetar med teman som går över ämnesgränserna, läser ämnen som ger en större förståelse för dig själv och för andra människor samt använder vetenskapliga metoder när vi arbetar. Exempel på teman kan vara "Genus", "Identitet", "Makt" eller "Ledarskap".

Vi tror på att visa eleverna verkligheten. Därför kombineras den dagliga undervisningen på skolan med besök utifrån av politiker och andra som är engagerade i samhället. Du kommer även att få göra olika studiebesök.

I programmet får du läsa flera beteendevetenskapliga ämnen. Psykologi är vetenskapen som handlar om oss själva, hur vi beter oss, vad vi känner, tycker och tänker. I ämnet psykologi tar vi upp frågor kring aggressivitet, sexualitet och personlighetsutveckling. Vi analyserar normalt och avvikande beteende och läser om psykiska sjukdomar. Sociologi handlar om olika levnadsvillkor i samhället och hur människan utvecklas och formas av omgivningen beroende på klass, kön och etnicitet.

Kommunikation handlar om hur vi människor kommunicerar och interagerar med varandra i ett vidare perspektiv samt konsekvenserna kring detta.

Planering och organisation i arbetslivet blir allt viktigare. Ledarskap innebär i dag att få de anställda på företaget att kunna samarbeta, ta ansvar och känna sig delaktiga. Kursen Ledarskap och organisation handlar om hur man möter och leder människor i olika sammanhang samt hur olika ledarstilar påverkar individers, gruppers och organisationers verksamhet. SAM-Beteende ger dig en stor variation av framtida möjligheter, till exempel mot ”Human relations” (personalchef med mera) och du lär dig samtidigt mycket om dig själv och dina egna behov och drivkrafter.

Kursplan

Inriktning beteendevetenskap (SABE), arbetssätt, ledarskap

Gemensamma 1150
Övrigt 300
Karaktärsämnen 300
Inriktning Samhällsvetenskap 450
Programfördjupningar 300
Totalt
Antal poäng2500

Inriktning beteendevetenskap: Europeiska studier (SABE-EU)

Europeiska studier är en ny spännande variant av Sam-beteende. Flertalet kurser är identiska på SABE och SABE-EU, men här läser eleverna flera av kurserna med ett tydligt europeiskt perspektiv: Vad finns det för likheter och skillnader mellan Sverige och övriga Europa, när det gäller kultur, vårt sätt att tänka och agera, vår syn på relationer, kriminalitet, ungdomskultur eller traditioner? Självklart studerar vi även Europa ur ett globalt perspektiv, från förr till nutid, men även inför framtiden.

Eleverna på SABE-EU studerar flera kurser tillsammans med humanisterna och studierna läggs upp och planeras av lärare i ett arbetslag som både arbetar med HU och SABE-EU. Eftersom gruppen läser många kurser med humanisterna tar vi endast in 16 elever på denna exklusiva profil. Eleverna på profilen Europeiska studier genomför en studieresa till Bryssel eller annan europeisk huvudstad som en del av utbildningen.

Kursplan

Inriktning beteendevetenskap: Europeiska studier (SABE-EU)

GEMENSAMMA 1150
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1100
Matematik 2100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska/Svenska som andraspråk 1100
Svenska/Svenska som andraspråk 2100
Svenska/Svenska som andraspråk 3100
ÖVRIGT 300
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
KARAKTÄRSÄMNEN 300
Filosofi 150
Moderna språk200
Psykologi 150
INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP 450
Sociologi100
Ledarskap och organisation100
Samhällskunskap 2100
Kommunikation100
Psykologi 2a50
PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 300
Engelska 7100
Etnicitet och kulturmöten100
Hum. och samh. fördjupning100
TOTALT
Antal poäng2500