Hem

Tumba Gymnasium

Samhällsprogrammet

Vill du veta hur makten fungerar? Vill du påverka människor, förändra världen och driva opinion? Vill du lära dig mer om hur människan fungerar och varför vi agerar på olika sätt? Då ska du läsa Sam-Sam eller, den från HT 2015 nystartade inriktningen, Sam-Beteende hos oss.

Sam-Beteende

Hösten 2015 startade vi på TG en ny inriktning på vårt Samhällsvetenskapliga program -
beteendevetenskap. Inriktningen blev en succé och vi fick raskt betydligt fler ansökningar än vad vi hade platser på utbildningen.

Programmet är högskoleförberedande och vänder sig till dig som är nyfiken på att lära dig mer om hur vi människor beter oss, hur vi samspelar med varandra och varför vi gör som vi gör. Ett spännande program som ger dig massor av goda verktyg inför framtiden.

Läs mer

Sam-Sam

Demokrati och alla människors lika värde går som en röd tråd genom hela Samhällskunskapsprogrammet. Du får arbeta med frågor kring hur man kan göra världen mer hållbar miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

Vi tror på att visa eleverna verkligheten. Därför kombineras den dagliga undervisningen på skolan med besök utifrån av politiker och andra som är engagerade i samhället. Du kommer även att få göra olika studiebesök.

Läs mer

SA-medier, information och kommunikation (åk3)

Våra elever i åk3 pluggar på inriktningen SA-medier, information och kommunikation. De får arbeta praktiskt med journalistiskt skrivande, reklam, foto, layout, radio och TV-inslag. Undervisningen hålls i studior och medieklassrum som är utrustade med den senaste tekniken. Lärarna kommer från olika medieyrken och står nära arbetslivet.

Läs mer

Teachnology in Education Erasmus+ Internationalisering på samhällsprogrammet 2016-2018

På samhällsprogrammet tycker vi att det är särskilt viktigt att kunna erbjuda våra elever möjligheten till internationella utbyten. Hösten 2016 sökte och fick vi beviljat ett EU-sanktionerat ERASMUS-projekt tillsammans med partnerskolor i Italien, Norge, Rumänien, Portugal och Turkiet.

Under två läsår (2016-2018) kommer vi att ha ett utbyte med övriga lärare och studenter i projektet. Eleverna kommer att kommunicera och arbeta tillsammans kring frågeställningar relevanta för sitt respektive program och samtidigt ta del av goda undervisningsexempel kopplat till digitalt lärande.

Vill du veta mer om projektet? Ladda ner en PDF med information om samarbetsprojektet, längre ned på sidan.

Kontaktpersoner

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Gennet Sätherlund (GHE)

Arbetslagsansvarig årskurs 2-3 070 299 48 57

Samhällskunskap och engelska

Thomas Strandquist (TST)

Programansvarig för samhällsvetenskapliga programmet

Samhällskunskap och historia

Hittade ingen i personalen som matchade det du sökte efter.