Hem

Tumba Gymnasium

Naturvetenskap

Gillar du matte och fysik? Brinner du för laborationer och fältstudier? Har du goda förkunskaper i matematik, biologi, fysik och kemi och trivs med ett högt tempo? Då är naturvetenskapliga programmet något för dig.

Programbeskrivning

Du som väljer inriktningen naturvetenskap och klarar av studierna kan sedan söka vilket ämne som helst på högskolan. Många av våra elever läser sedan vidare till läkare, tandläkare, sjukgymnast, apotekare, biolog eller ingenjör. Tempot är högt. Därför är det viktigt att du är studiemotiverad och har goda förkunskaper inom NA-ämnena.

Vi jobbar mycket laborativt

NA är ett teoretiskt program, men vi lägger också stor vikt vid att du skall lära dig teorin genom det praktiska: att förstå genom att uppleva och laborera. NA har flera nya, välutrustade laborationssalar för kemi, biologi, fysik som ger oss många möjligheter till praktiskt arbete.

Introduktionsdagar Första veckan på Tumba gymnasium

När man börjar första året på gymnasiet är man så klart nervös. Man är till exempel orolig för att klara matten och för att inte få några kompisar. Man kanske är rädd för att gå vilse på skolan och för att känna sig utanför.

Introduktionsdagar

Det har vi på Tumba gymnasium tagit fasta på så därför börjar vi åk1 med några introduktionsdagar. Under dessa dagar lägger vi stor energi på att eleverna ska lära känna varandra och oss lärare, men vi börjar också med en intensivkurs i matematik så att alla får en chans att repetera det man kanske glömt under sommarlovet.

RiskEdu-projektet

RiskEdu är ett samarbetsprojekt mellan KTH, Stockholms universitet, Blackebergs och Tumba gymnasium.

I RiskEdu-projektet utvecklar lärare från Blackebergs och Tumba gymnasium tillsammans med forskare från Stockholms universitet och KTH verktyg och principer för hur man kan undervisa om risk och riskbedömning i samband med olika ”sociovetenskapliga problem”, som strålning och bioteknik, i gymnasiets fysik- och biologikurser. Projektet utvecklar undervisningen på respektive skolor, men kunskaperna från projektet kommer också att vara generella och användbara för lärare som på olika sätt vill arbeta med frågor om risker och riskbedömning i naturvetenskapsundervisningen.

Projektet löper från 1 juli 2015 till sista juni 2018.

Kursplan

Gemensamma ämnen 1150
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1100
Matematik 2100
Matematik 3100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska/Svenska som andraspråk 1100
Svenska/Svenska som andraspråk 2100
Svenska/Svenska som andraspråk 3100
Övrigt 300
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Karaktärsämnen 450
Biologi 1100
Fysik 1150
Kemi 1100
Moderna språk100
Inriktning Naturvetenskap 400
Biologi 2100
Fysik 2100
Kemi 2100
Matematik 4100
Programfördjupningar 200
Naturvetenskaplig specialisering100
Matematik 5/Filosofi 1 + Psykologi 1100
Totalt
Antal poäng2500

Våra lärare

Det är vi som undervisar på programmet

Anna Lena Ygland

Bitr. rektor för Naturvetenskap- och Teknikprogrammet 076 777 12 50

Anna Lena ansvarar även för idrotten och övningsskolan (för SU:s lärarutbildning)

Karin Haglund (KHA)

Lärare 070 351 92 26

Fysik, kemi och matematik

Marianne Lundberg (MLU)

Lärare

Engelska och svenska

Gwendoline Åberg (GÅB)

Lärare

Engelska, franska och historia

Daniel Larsson (DLA)

Lärare 070 351 92 26

Fysik och matematik

Jenny Kjellberg Allansson (JKJ)

Lärare 070 351 92 26

Matematik och biologi

Bibi Danielsson (BDA)

Lärare

Samhällskunskap och psykologi

Hittade ingen i personalen som matchade det du sökte efter.

En vanlig dag på NA