Hem

Tumba Gymnasium

Naturvetenskap

Gillar du matte och fysik? Brinner du för laborationer och fältstudier? Har du goda förkunskaper i matematik, biologi, fysik och kemi och trivs med ett högt tempo? Då är naturvetenskapliga programmet något för dig.

Programbeskrivning

Du som väljer inriktningen naturvetenskap och klarar av studierna kan sedan söka vilken utbildning som helst på högskolan. Många av våra elever läser sedan vidare till läkare, tandläkare, sjukgymnast, apotekare, biolog eller ingenjör. Tempot är högt. Därför är det viktigt att du är studiemotiverad och har goda förkunskaper inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Vi jobbar mycket laborativt

NA är ett teoretiskt program, men vi lägger också stor vikt vid att du skall lära dig teorin genom det praktiska: att förstå genom att uppleva och laborera. NA har flera nya, välutrustade laborationssalar för kemi, biologi, fysik som ger oss många möjligheter till praktiskt arbete.

Matematik

Matematik är ett viktigt ämne när du ska studera naturvetenskap. Därför satsar vi extra för att ge dig den grund i matematik som du behöver för att klara de naturvetenskapliga kurserna. Du kommer att börja gymnasiet med några dagars intensivkurs i matte då du repeterar det som ingår i grundskolans matematikkurs och därefter sätter vi in extra mattelärare så att grupperna blir små under hela årskurs 1. Detta gäller även kursen Fysik 1 som du läser i årskurs 2.

Skolstart HT19

Skoldag i naturen med fältbussen

NA på teater

NA var på Scalateatern och såg föreställningen Det syns inte - En musikal om sociala medier, stress och press och hjärnforskning. Visst kände man igen sig!

NA18 och NA17 på studiebesök på Karolinska Institutet i Flemingsberg

Elever i åk 3 presenterar gymnasiearbeten

American students visiting the Science Programme

NA18 studiebesök på Stockholms universitet

RiskEdu-projektet

RiskEdu är ett samarbetsprojekt mellan KTH, Stockholms universitet, Blackebergs och Tumba gymnasium.

I RiskEdu-projektet utvecklar lärare från Blackebergs och Tumba gymnasium tillsammans med forskare från Stockholms universitet och KTH verktyg och principer för hur man kan undervisa om risk och riskbedömning i samband med olika ”sociovetenskapliga problem”, som strålning och bioteknik, i gymnasiets fysik- och biologikurser. Projektet utvecklar undervisningen på respektive skolor, men kunskaperna från projektet kommer också att vara generella och användbara för lärare som på olika sätt vill arbeta med frågor om risker och riskbedömning i naturvetenskapsundervisningen.

Kursplan

Gemensamma ämnen 1150
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1100
Matematik 2100
Matematik 3100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska/Svenska som andraspråk 1100
Svenska/Svenska som andraspråk 2100
Svenska/Svenska som andraspråk 3100
Karaktärsämnen 450
Biologi 1100
Fysik 1150
Kemi 1100
Moderna språk100
Inriktning Naturvetenskap 400
Biologi 2100
Fysik 2100
Kemi 2100
Matematik 4100
Programfördjupningar 200
Naturvetenskaplig specialisering100
Matematik 5/Engelska 7100
Övrigt 300
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Totalt
Antal poäng2500

Våra lärare

Det är vi som undervisar på programmet

Anna Lena Ygland

Bitr. rektor för Naturvetenskap- och Teknikprogrammet 076 777 12 50

Anna Lena ansvarar även för idrotten och övningsskolan (för SU:s lärarutbildning)

Karin Haglund (KHA)

Lärare, programansvarig för Naturvetenskapliga programmet 070 351 92 26

Fysik, kemi och matematik

Gennet Sätherlund (GSÄ)

Lärare, programansvarig för Naturvetenskapliga programmet 070 299 48 57

Samhällskunskap och engelska

Gustav Mannerström (GMA)

Lärare

Fysik och matematik

Lisa Lundberg (LLU)

Lärare, ämnesansvarig idrott/specialidrott 070 204 28 49

Idrott

Marianne Lundberg (MLU)

Lärare

Engelska och svenska

Daniel Poland (DPO)

Lärare

Biologi och naturkunskap

Camilla Segerdahl (CSE)

Lärare

Matematik och NO-ämnen

Rabi Ousi (ROU)

Lärare 070 337 14 92

Fysik och matematik

Stefan Donath (SDO)

Lärare 070 351 92 26

Matematik och fysik

Zain Fendukly (ZFE)

Lärare

Kemi och biologi

Vanessa Frey (VFR)

Lärare

Svenska som andraspråk och engelska

Dario Tota (DTO)

Lärare

Svenska, historia, latin och människans språk

Mattias Lindström (MLM)

Lärare

Tyska och engelska

Hannes Vestberg (HVE)

Lärare

Matematik

Simon Karlsson (SIK)

Lärare

Matematik och fysik

Hittade ingen i personalen som matchade det du sökte efter.

En vanlig dag på NA