Hem

Tumba Gymnasium

Bli behörig Introduktionsprogram

För dig som saknar betyg i ett eller fler ämnen.

För dig som är studiemotiverad Preparandutbildning

Preparandutbildning ger behörighet till ett nationellt program, antingen högskoleförberedande eller yrkesprogram. Utbildningen är anpassad för dig som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Den utformas enskilt och ska pågå i högst ett år.

För dig som vill gå ett nationellt yrkesprogram Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. För att antas ska eleven bland annat ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk.

För dig som behöver individanpassade studier Individuellt alternativt

Individuellt alternativ är sökbart och anpassas för varje enskild elev och vänder sig till dig som saknar behörighet. Utbildningen är öppen även för vissa elever från grundsärskolan.

Så här gör vi

Samarbete

Vår undervisning bygger på ett mycket nära samarbete mellan elever, lärare och studie-yrkesvägledare. Under din studietid åtar vi oss att skapa förutsättningar för att du ska nå läroplanens kunskapskrav. Tillsammans upprättar vi en individuell studieplan som visar vad din utbildning innehåller.

Individuell studieplan

Studieplanen är ett levande verktyg som förändras under terminerna. Den ska utgå från hur du vill använda din studietid hos oss. Tiden hos oss ska ge dig behörighet till ett nationellt program. Det kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program beroende på vad du satsar på.

Ämnen du kan läsa

Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, Matte
Historia, Geografi, Samhällskunskap, Religion
Musik, Idrott och hälsa
Bilogi, Fysik, Kemi
Teknik

Se filmen om vår undervisning

Vi använder mycket digitala hjälpmedel för att variera och individualisera vår undervisning. Vi värnar om den enskilda eleven genom varierad och flexibel undervisning med kunskapskraven i fokus.

Kontaktpersoner

Paula Stenberg

Bitr. rektor för Introduktionsprogrammet samt Aspbergerstödets verksamhet 070 889 18 46

Paula ansvarar även för schemaläggningen samt undervisar i Ma, NO-ämnena och Teknik.

Sara Lundgren (SWE)

Lärare, programasvarig för IM, ämnesansvarig för svenska

Svenska, religion och filosofi

Victoria Iribarne Gomez Haedo (VGO)

Lärare 072 596 64 56

Engelska och spanska

Camilla Segerdahl (CSE)

Lärare

Matematik och NO-ämnen

Marcus Göransson (MGO)

Lärare

Engelska, historia, religion och samhällskunskap

Patricia Kaldoyo (PAK)

Lärare

Idrott

Hittade ingen i personalen som matchade det du sökte efter.