Hem

Tumba Gymnasium

Programbeskrivning FINEK

Är du intresserad av frågor som rör ekonomi och dessutom vill göra något extra under din tid på gymnasieskolan? Hos oss läser du dina kurser i snabbare takt för att hinna med att läsa på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), redan under din gymnasietid. FINEK är för dig som gillar utmaningar och inte är rädd för att satsa på skolan.

Ekonomiprogrammet (EK) - Spetsutbildning i finansekonomi Programbeskrivning

Vad är FINEK?

FINEK är en treårig gymnasieutbildning i finansiell ekonomi för dig med hög ambitionsnivå. En unik spetsutbildning med riksintag i en global framtidsbransch.

På FINEK behöver du inte kompromissa. För att bli en bra finansekonom krävs både bredd och djup och vår målsättning med utbildningen är att du ska vara redo för högre studier.

Vad är en finansekonom?

En finansekonom är en person som arbetar med pengar och människorna som äger eller lånar dem, på till exempel en bank eller ett fastighetsbolag. Som finansekonom har du många kontakter med olika personer, företag och banker. Det handlar alltså om att bygga relationer med kunden och se kunden i ett helhetsperspektiv.

FINEK är Sveriges enda spetsutbildning i finansekonomi och samarbetar med Kungliga Tekniska Högskolan.

Varför ska du läsa på FINEK?

"FINEK har gett mig kunskaper och erfarenheter som jag inte hade fått på ett annat program"
- Parth Mody, FINEK

"Den snabba studietakten har förberett mig inför högskolan"
- Ksenia Barsai, FINEK

"Studierna på KTH har gjort att jag inte är rädd för vidare studier"
- Lousie Strömbäck, FINEK

Kursplan

Gemensamma ämnen 1250
Övrigt 100
Gymnasiearbete100
Karaktärsämnen 350
Företagsekonomi 1100
Privatjuridik100
Moderna språk 1100
Psykologi 150
Inriktning Ekonomi 300
Redovisning 2100
Företagsekonomi 2100
Matematik 3C100
Programfördjupningar 500
Företagsekonomisk specialisering100
Naturkunskap 2100
Affärsjuridik100
Finansekonomisk specialisering 150
Finansekonomisk specialisering 250
Finansekonomisk specialisering 350
Finansekonomisk specialisering 450
Totalt
Antal poäng2500

Lärare på Finek

Martin Andersson (MAA)

Lärare, FINEK

Finansekonomi, samhällskunskap och historia

Anna Bergvall Gustavsson (ABE)

Lärare, FINEK

Svenska och engelska

Fredrik Glennsjö (FGL)

Lärare, programansvarig för FINEK

Matematik och företagsekonomi

Jamil Akkawi (JAK)

Lärare 072 596 64 56

Historia och religion

Hittade ingen i personalen som matchade det du sökte efter.