Hem

Tumba Gymnasium

Ekonomiprogrammet – inriktning Juridik
När lagen talar måste alla lyssna!

Vi omges ständigt av juridiska begrepp. Inte sällan i anslutning till brottsmål och rättegångar. Men juridik är så mycket mer. Det är avtal, rättigheter, skyldigheter, skatter och framför allt lagar. På TG har vi utvecklat en egen juridikinriktning som förbereder dig för att gå vidare och bli jurist. Inriktningen förbereder dig för högre studier inom det samhällsvetenskapliga området. Ekonomiprogrammet med inriktning juridik ger dig insikt i och förståelse för vilken betydelse lagar har i ett demokratiskt samhälle. Du får kunskaper om hur man hanterar tvister mellan olika individer, eller mellan individer och myndigheter.

En annan viktig del handlar om brott och straff. Varför blir vissa brott mer vanliga? Vilka bestraffningsåtgärder finns det och hur förändras attityder till kriminalitet och rättsskipning?

Du kommer även att studera internationell rätt och göra
jämförelser mellan olika länders och kulturers syn på juridik, rättssystem och kriminalitet. Under utbildningen kommer du att göra många spännande studiebesök i rättssalar, på myndigheter och andra arbetsplatser där juridiken är en viktig del av verksamheten.