Hem

Tumba Gymnasium

Ekonomi

Inriktningen Ekonomi ger dig en kvalificerad ekonomiutbildning. Många av våra elever går vidare till högskolan direkt efter gymnasiet. Inriktningen ger dig också praktisk och teoretisk kunskap i hur du startar och driver ett eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Är du intresserad av internationella kontakter finns dessutom möjligheter att läsa mer språk.

Programbeskrivning

Väljer du Företagsekonomi öppnas vägar mot högskolan men du får även chansen att starta ett eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Ta fram din egen affärsidé, lär dig företagsekonomisk teori och praktik genom att driva din verksamhet framåt under ditt sista år på gymnasiet.

En utbildning - många möjligheter

Är du intresserad av internationella kontakter finns även möjligheten att läsa ytterligare språkkurser under utbildningen. Företagsekonomi är en kvalificerad ekonomiutbildning och många av våra elever går vidare till civilekonomutbildningar på högskolan direkt efter gymnasiet. Men viktigast av allt, här kan du mycket väl få en kick att sätta igång med ditt eget företagande. Ja, att bli din egen chef.

Kursplan

Gemensamma ämnen 1250
Övrigt 300
Gymnasiearbete100
Individuellt val200
Karaktärsämnen 350
Företagsekonomi 1100
Privatjuridik100
Moderna språk 1100
Psykologi 150
Inriktning Ekonomi 300
Entreprenörskap och företagande100
Företagsekonomi 2100
Matematik 3100
Programfördjupningar 300
Retorik100
Marknadsföring100
Företagsekonomisk specialisering100
Totalt
Antal poäng2500