Hem

Tumba Gymnasium

Barn & Fritid

Barn- och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning på TG-Skyttbrink är ett program som lär ut modernt ledarskap. För att kunna leda människor, oavsett om de är barn, ungdomar eller vuxna, så behöver man ett starkt intresse för dem.

Vi ligger i framkant

På Barn & Fritid lägger vi extra stor vikt vid ett genusmedvetet ledarskap med respekt för alla oavsett könstillhörighet eller etnicitet. Det är en självklarhet för oss att ligga i framkant när det handlar om att utbilda och vägleda ungdomar som i sin yrkesroll blir naturliga förebilder för andra.

Ledarskap och pedagogisk insikt har man nytta av i alla sammanhang i livet och Barn- och fritidsprogrammet öppnar dörren till givande yrkesbanor för dig som är intresserad av att arbeta med människor.

Få ut det mesta av dina gymnasieår

TG-Skyttbrink har nyrenoverade lokaler och är en helt ny skola med erfarna eldsjälar som lärare. Vi gör allt för att du som elev ska få ut mesta möjliga av dina gymnasieår. Som alla yrkesprogram är APL (Arbetsplatsförlagt lärande) en avgörande del av utbildningen på Barn & Fritid. Under 15 veckor får du chansen att utöva ledarskap och pedagogik på förskola, fritidshem eller skola.

Exempel på möjliga yrken

Jobb direkt eller läsa vidare?

Vår Barn- och Fritidsutbildning riktar sig både till dig som tänker arbeta eller gå vidare till högre studier. Därför läser eleverna Svenska 3 under sitt sista år. Det enda du behöver välja inom individuella valet är Engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högre studier.

Direkt efter gymnasiet

1. Barnskötare
2. Elevassistent
3. Arbeta med funktionshindrade barn/ungdomar
4. Fritidsledare
5. Ungdomsledare

Efter fortsatta studier

1. Förskolelärare
2. Lärare
3. Studie- och yrkesvägledare
4. Socionom
5. Psykolog

Barn & Fritid år för år

ÅK 1

Du kommer att lära dig att kommunicera på många olika sätt. Du kommer att prova olika ledarskapsmodeller i pedagogiskt ledarskap. Du läser också om barns lärande och utveckling i olika åldrar, vilket du kommer att ha nytta av i dina fältstudier under åk 1.

ÅK 2

Under åk 2 fördjupar du dig inom det pedagogiska arbetet, du läser också om barns lärande och växande. Här har du möjlighet att läsa även Engelska 6 på individuella valet som gör att du får grundläggande behörighet för högre studier.

ÅK 3

Under detta år kommer du bland annat att studera naturguidning både praktisk och teoretiskt. Du läser mer om pedagogiska teorier som är grunden i ditt framtida arbete. Du gör även din praktik under hela läsåret (tre dagar/vecka). Året avslutas med ett gymnasiearbete.

Kontakta oss

Hittade ingen i personalen som matchade det du sökte efter.

Hitta hit