Hem

Tumba Gymnasium

Tumba gymnasium skolval 2018

Publicerat 11 september 2018

Ett stort tack för det fantastiska engagemanget, 89 procents valdeltagande – det är en riktigt bra siffra. Jag vill också passa på att tacka samhällskunskapslärarna som ordnade fantastiska debatter som ni elever deltog i med gott engagemang. Och jag märkte att debatterna har fortsatt med liv och lust också utanför Tumbascenen. Skolvalet är nationellt och snart kan vi jämföra våra siffror med andra gymnasieskolors över hela Sverige. Förra skolvalet 2014 blev det ”rödgrön majoritet” på TG, denna gång har väljarsympatierna svängt över mot Allianspartierna. Och även här får SD en ökad roll som ”vågmåstare” precis som i riksdagsvalet. (Många klasser har ju långt över 90 procents valdeltagande – något vi måste få återkomma till.)

Läs fler nyheter