Hem

Tumba Gymnasium

Samarbete kring lärarutbildningen med Stockholms Universitet

Publicerat 31 mars 2014

TG är en av tre utvalda gymnasieskolor som deltar i ett samarbetsprojekt med Stockholms Universitet. Projektets syfte är att höja kvalitén för den verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenterna och stärka studenternas professionsutveckling. Samarbetet innebär skolutveckling och kompetensutveckling för våra lärare. Vi kommer också i kontakt med aktuell skolforskning och lärarstudenterna blir en extra resurs för våra elever.

logo-org-svensk_stor_150dpi

Läs fler nyheter