Hem

Tumba Gymnasium

Risk för inställda studentavslutningar om riktlinjerna inte följs

Publicerat 7 juni 2020

Risk för inställda studentavslutningar om Folkhälsomyndighetens och kommunens riktlinjer ignoreras och det finns risk för ökad smittspridning. Det har kommit till skolans kännedom, både via mentorer och andra vuxna, att det kan finnas både klasser, och vänner till de blivande studenterna, som tänker strunta i Folkhälsomyndighetens krav på smittsäkra studentavslutningar. Det kan t ex handla om att man bjuder in kompisar eller sina anhörig till skolans område och att det därför blir folksamlingar och trängsel på skolans område.

Vi är många som jobbar hårt med att fixa fina avslutningar för er elever. Vi organiserar musik, fotografering, tal och försöker göra detta till en stund att minnas för resten av livet. Självklart skulle vi som jobbar med arrangemangen, bli lika besvikna som alla våra studenter om det visar sig att vi måste ställa in avslutningarna.

Vi kör ju studentavslutningarna från onsdag morgon till fredag. Vi har bara gått ut med info klassvis som en signal att man ska strunta i att gå på andras avslutningar. Vi kommer att utvärdera säkerhetsläget efter varje klassavslutning. Om situationen bedöms som alltför okontrollerbar ur ett smittskyddsperspektiv kan jag som rektor tvingas ställa in studentavslutningarna med mycket kort varsel.

Vi kommer att använda oss av V-klass och även hemsida om vi tvingas till några drastiska och tråkiga beslut. Ha koll där och ni blir informerade. Som ett första alternativ till inställda avslutningar har vi blivit ombedda att använda oss av alternativa utmarschplatser om människor trotsar regelverket och samlas på skolans område. Studenterna kommer att vara på skolan i maximalt två timmar, utmarscherna sker när det passar ur säkerhetssynpunkt. Vi tar inte hänsyn till anhöriga och vänner, eftersom vi inte förväntar oss mötande personer på skolgården.

Vad kan jag då göra som student eller nära anhörig till en student, för att förhindra att vi tvingas ställa in våra festligheter.

  1. Anhöriga ombedes vänta på skolans parkering och kom inte fler än det krävs för att eskortera hem er student.
  2. Blivande studenter måste acceptera att inte bjuda kompisar eller andra till skolavslutningarna.
  3. Fira ordentligt hemma där ni själva kan ansvara för säkerheten.

Polisen kommer att finnas på plats liksom fyra väktare. Tumba gymnasiums studentavslutningar har en tradition av drogfrihet och all eventuell alkohol beslagtas över helgen. Skulle någon student uppträda berusad eller ohövligt mot personal på skolan kommer den personen att avvisas. Det är hårda ord, men vi har ett unikt och allvarligt läge i Sverige och många fler kommer att avlida innan panepidemin är över.

Studenten har alla förutsättningar att bli ett lyckat minne. Förstör det inte. Har ni kompisar i klassen som talar om att ”det är bara studenten en gång i livet och jag är ingen riskgrupp”, så försök tala dem till rätta, eller kontakta din mentor, innan det är för sent och klassens avslutning måste ställas in.

Bästa hälsningar

Alf, rektor Tumba gymnasium

Läs fler nyheter