Hem

Tumba Gymnasium

Hjärnans funktion i fokus på NA-dagen

Publicerat 8 november 2016

na-dag-nisellsalen

Torsdagen 27/10 hade eleverna på Naturvetarprogrammet sin årliga NA-dag. Alla årskurser samlades först i Nisellsalen för att lyssna på biologiläraren David Malinowsky, som höll en föreläsning om hjärnans form och funktion. Därefter delades eleverna in i grupper över klassgränserna för att genomföra olika slags experiment kopplade till hjärnans funktion. Syftet var både att lära känna varandra och att testa hjärnans olika funktioner. Mot slutet av dagen redovisade alla grupper för varandra vad de hade kommit fram till. En mycket givande dag!

na-dagen2016

Läs fler nyheter