Hem

Tumba Gymnasium

Från marshmallows till Big bang – NV-dagen lämnade ingen oberörd

Publicerat 16 oktober 2017

Nyligen fick alla elever på NA programmet en heldag i naturvetenskapens tecken.

Här går Gustav igenom en demonstration av hur tryck förändrar vattnets kokpunkt. Eleverna lyssnade ihärdigt och blev fascinerade av hur vattnet började koka redan vid 20 grader då Gustav satte igång experimentet.

Fysikläraren Daniel visar vad som händer med en marshmallow när man pumpar ut all luft från en behållare. Förbryllade såg eleverna på då marshmallowbiten utvidgades och blev mycket större.

Här håller Gustav en föreläsning till samtliga naturvetare där Big Bang teorin förklarades och hur hela vårt universum är uppbyggt.  Ett stort tack till VFU-studenten Gustav!

Två stolta naturvetare som representerar TG.

Läs fler nyheter