Hem

Tumba Gymnasium

Finek på Kungliga Tekniska Högskolan

Publicerat 5 maj 2014

FINEK

Eleverna på det finansekonomiska programmet på Tumba Gymnasium besökte KTH för att presentera sina projekt om miljonprogrammet. Eleverna har under fem veckors tid studerat olika vinklar på miljonprogrammet som exempelvis dess historia och ekonomiska framtid. Undersökningarna mynnade ut i uppsatser som eleverna presenterade för Björn Berggren, docent på Kungliga Tekniska Högskolan.

Läs fler nyheter