Hem

Tumba Gymnasium

Studie- och yrkesvägledare

Välkommen till studie- och yrkesvägledarna på TG! Till oss vänder du dig när du vill ha hjälp med dina framtidsval. Detta gäller både dina val under din studietid här på Tumba gymnasium och dina val efter gymnasiet.

Till studie- och yrkesvägledaren kommer du när du har behov av hjälp med dina studie- och yrkesval. Vilka utbildningar eller yrken passar dig? Vilka behörighetskrav ställs? Vilka vägar kan du gå för att nå ditt mål? Tillsammans hittar vi svaren.

Tänk på att det alltid är du som gör det slutgiltiga valet!

Souzi Yakob De Basso

Studie- och yrkesvägledare 073 338 59 06

EK EK/JU, FINEK, ES.

Katarina Karlquist

Studie- och yrkesvägledare 072 511 09 80

AST-enheten, SA, NA, TE, T4

Stefan Hägnan

Studie- och yrkesvägledare 072 596 69 97

EE, FT, RL, HU, och introduktionsprogrammen

Hittade ingen i personalen som matchade det du sökte efter.

Souzi Yakob

Ekonomiprogrammet/ Ekonomi, Ekonomiprogrammet/Juridik, Spetsutbildningar: Estetiska program/ Bild-Form-Animation, Estetiska program/ Estetik & Media-Film & Tv, Estetiska program/ Estetik & Media-Foto, Estetiska program/ Estetik & Media-Radio och Ljuddesign, Estetiska program/ Musik, Spetsutbildning/ Finansekonomi.

Katarina Karlquist

AST-stödet, Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskaps programmet/ Samhällsvetenskap, Samhällsvetenskapsprogrammet/ Global Journalistik, Teknikprogrammet/ Design och produktutveckling, Teknikprogrammet/ Informations och Medieteknik, Samhällsvetenskaps programmet/ Samhällsbyggande och Miljö, Fjärde året Gymnasieingenjör.

Stefan Hägnan

El och Energi programmet,, Fordons och Transportprogrammet, Humanistiska programmet, Introduktionsprogrammet, Restaurang och livsmedelsprogrammet.