Hem

Tumba Gymnasium

Studemus

Vår uppgift är att erbjuda så goda lärmiljöer som möjligt samt att underlätta för elever i behov av stöd att nå kursmålen. På Studemus arbetar både specialpedagoger och speciallärare. Du hittar oss på plan två.

Specialpedagogen

Hos specialpedagogen kan du få hjälp med frågor rörande din skolgång. Det kan till exempel handla om:

  • att få tillgång till inlästa läromedel (via Inläsningstjänst)
  • att hitta rätt hjälpmedel för just dig
  • att tillsammans hitta strategier för planering och struktur
  • att hitta strategier för tiden i klassrummet
  • att få något svårt förklarat på ett nytt enklare sätt

Specialläraren

Till specialläraren kommer du för att få extra stöd i matematik, svenska eller engelska. Stödet ges ofta i små grupper och under en begränsad tid.

 

Stöd från Studemus

Behöver du stöd från Studemus ska du prata med din mentor. Just nu finns inga öppna tider. För att det ska vara mer smittsäkert bokas alla tider.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Agnetha Strömbäck (AST)

Specialpedagog 070 188 69 79

Veronica Engström (VEN)

Speciallärare 076 341 31 12

Malene Steensgaard (MAT)

Specialpedagog 070 187 09 48

HU, SA och ES samt engelska

Katarina Hultqvist (KAHU)

Elevassistent 070 217 23 91

Hittade ingen i personalen som matchade det du sökte efter.