Hem

Tumba Gymnasium

Studemus

Vår uppgift är att erbjuda så goda lärmiljöer som möjligt samt att underlätta för elever i behov av stöd att nå kursmålen. På Studemus arbetar både specialpedagoger och speciallärare. Du hittar oss på plan två.

Specialpedagogen

Hos specialpedagogen kan du få hjälp med frågor rörande din skolgång. Det kan till exempel handla om:

  • att få tillgång till inlästa läromedel (via Inläsningstjänst)
  • att hitta rätt hjälpmedel för just dig
  • att tillsammans hitta strategier för planering och struktur
  • att hitta strategier för tiden i klassrummet
  • att få något svårt förklarat på ett nytt enklare sätt

Specialläraren

Till specialläraren kommer du för att få extra stöd i matematik, svenska eller engelska. Stödet ges ofta i små grupper och under en begränsad tid.

 

ÖPPNA TIDER PÅ STUDEMUS – SAL 202

Alla elever är välkomna på öppna tider. För andra tider ska eleven prata med mentor som kontaktar Studemus.

MATEMATIK

Måndag
08.30 – 09.30 (Ma 3)
09.00 – 10.00

Tisdag
09.00 – 10.30
14.30 – 15.30

Onsdag
08.30 – 10.00

Torsdag
14.30 – 15.30

ENGELSKA

Måndag
09.30 – 10.30

Tisdag
09.00 – 10.00

Torsdag
14.00 – 15.00

SVENSKA/SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Onsdag
08.30 – 09.30
14.00 – 15.00

Torsdag
08.30 – 09.30
14.00 – 15.00

STUDIEPLANERINGSHJÄLP

Måndag
10.00 – 11.00

Onsdag
14.00 – 15.00

Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Agnetha Strömbäck (AST)

Specialpedagog 070 188 69 79

Veronica Engström (VEN)

Speciallärare 076 341 31 12

Malene Steensgaard (MAT)

Specialpedagog 070 187 09 48

HU, SA och ES samt engelska

Vanja Karlsson (VKA)

Lärare och ämnesansvarig i svenska som andraspråk 070 224 34 79

svenska och svenska som andraspråk

Hittade ingen i personalen som matchade det du sökte efter.