Hem

Tumba Gymnasium

Skollegitimation

Alla på skolan har en skollegitimation, det gäller både elever och personal. Legitimationen skall man ha med sig varje dag till skolan. Legitimationen fungerar som bibliotekskort (även på komunens övriga bibliotek) och behövs för att få ut skolböcker. Kortet fungerar även som inpasseringskort till olika instuitioner på skolan t ex medieutbildningen eller fordon. Du får din legitimation gratis, men vi förlust måste du beställa ett nytt leg av vaktmästeriet och det kostar 100 SEK.

Alla på skolan skall kunna legitimera sig. Om någon i personalen frågar vem du är måste du alltid kunna tala om det, och i vilken klass du studerar. Om en elev vägrar tala om detta-alternativt uppträder provocerande, kränkande eller nedlåtande mot skolans personal- kallas förälder till skolan och rektor kan besluta om att utdela en skriftlig varning.