Hem

Tumba Gymnasium

CSN

Studiemedel

Studiebidragen är för närvarande 1050 SEK/mån. DU behöver inte ansöka om stuiebidraget utan det betalas ut automatiskt efter det at du fyllt 16 år. Studiebeidraget betalas ut 9 mån/år. Om du är myndig betalas det ut i ditt namn, annars till vårdnadshavare.När du skall fylla 20 år behöver du själv ansöka om studiebidrag.

Frånvaro och indraget studiemedel

För dig som är elev vid Tumba gymnasium innebär denna förändring att:

 • ditt studiebidrag dras in om du skolkar några enstaka timmar i månaden
 • har du sjukanmält dig (vilket innebär att frånvaron är giltig) vid sex tillfällen under en termin måste du därefter visa upp läkarintyg från första sjukdagen för att inte äventyra ditt studiebidrag
 • om du blir sjuk – sjukanmäl dig innan dagens första lektion börjar så att inte ogiltig frånvaro registreras av läraren

För dig som är vårdnadshavare till elev vid Tumba gymnasium innebär denna förändring att:

 • din tonårings studiebidrag riskerar att dras in mycket snabbare än tidigare
 • det indragna studiebidraget även innebär att bostadsbidrag, flerbarnstillägg, försörjningsstöd och andra eventuella ersättningar dras in (CSN samkör dataregister med Försäkringskassan)

Vad händer när skolan rapporterar en elev till CSN för otillåten frånvaro?

 1. Innan skolan rapporterar till CSN skickar Tumba gymnasium ett varningsbrev till eleven (gäller omyndig elev) eller vårdnadshavaren. Detta brev skickas endast en gång under hela din studietid.
 2. Skolan rapporterar till CSN
 3. CSN skickar ett brev till eleven (gäller omyndig elev) eller vårdnadshavaren
 4. CSN fattar beslut och stoppar utbetalningen
 5. Eleven tillbaka i studier: CSN justerar kommande utbetalningar
 6. Eleven inte tillbaka i studier: Skolan skickar ett underlag till CSN. CSN beslutar om återkrav. 

Ytterligare information: http://www.csn.se