Hem

Tumba Gymnasium

Information om skolans försäkringsavtal

Elever:
Kommunens försäkringsbolag heter Sverigeskador.
http://www.sthlmregforsakring.se/skador/olycksfall.4.36dd28ba138dcbc8b375312.html
Avtalet gäller för olycksfall.
Elever som bor i Botkyrka är försäkrade dygnet runt, även på loven.
Övriga elever från annan kommun är försäkrade endast på verksamhetstid. Dvs under skoltid, till-och från skolan.

Vid olycksfall:
Vårdnadshavare eller myndig elev fyller i en skadeanmälan på försäkringsbolagets hemsida. Se länk ovan.
Om man har lagt ut pengar på akutbesök, läkarbesök eller annat i samband med olyckan som man vill söka ersättning för måste kvitton i original skickas in till försäkringsbolaget i samband med skadeanmälan. Glöm inte att ta kopia på kvittona så du har själv.

Behov av skolskjuts:
Måste styrkas av ett läkarintyg att eleven är i behov av skolskjuts och under vilken tid.

Elever som bor i Botkyrka kommun:
Gör en skadeanmälan på kommunens försäkringsbolags hemsida. Ansök om skolskjuts samt skicka in läkarintyg i original. (glöm inte att ta kopia på läkarintyget)

Elever som bor i annan kommun:
OM olyckan inträffat under skoltid eller i anslutning till skoltid gör ni en skadeanmälan på kommunens försäkringsbolags hemsida. Ansök om skolskjuts samt skicka in läkarintyg i original. (glöm inte att ta kopia på läkarintyget)

OM olyckan inträffat på fritid så är det hos elevens försäkringsbolag som en skadeanmälan skall göras. Ansök om skolskjuts samt skicka in läkarintyg i original. (glöm inte att ta kopia på läkarintyget)

Vid beviljad skolskjuts:
Om försäkringsbolaget beviljar skolskjuts så gör försäkringsbolaget en beställning av skolskjuts hos transportcentralen i Botkyrka kommun. Transportcentralen tar efter det kontakt med vårdnadshavare eller myndig elev och kommer överens om tider för transport.